Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta testata työntekijäehdokkaita tai työntekijöitä kieli-, persoonallisuus- ja soveltuvuustesteillä.  Teemme yhteistyötä myös Psience OÜ-n kanssa joka on kehittänyt uudenlaiset, helpot ja perusteelliset menetelmät työntekijöiden arviointiin. Psience testit antavat ihmisestä monipuolisemman tiedon verrattuna useimmin käytettyihin monivalintakysymystesteihin.

Lisätieto puhelimella +372 666 7674 tai sähköpostilla mpartner@mpartner.ee.