Sobiva töötaja leidmiseks on meil mitmeid võimalusi:


1. Täisotsing (avaliku konkursi korraldamine koos andmebaasiotsinguga)

 • Koostöös Kliendiga koostame vakantse ametikoha kirjelduse (ametiprofiili), mis sisaldab tööülesandeid, nõudeid kandidaadile ning töötingimusi.
 • Koostame ja kooskõlastame Kliendiga töökuulutuse (d) ja avaldame populaarsemates tööportaalides ning vajadusel ja kokkuleppel Kliendiga ka muudes meediakanalites.
 • Otsime ametiprofiilile vastavaid kandidaate andmebaasidest, võtame potentsiaalselt sobivate kandidaatidega ühendust ja teeme kandideerimispakkumisi.
 • Hindame kandideerijate CV-sid ning viime läbi tööintervjuud valitud kandidaatidega.
 • Täiendavalt tööintervjuudele hindame kandidaate ka erinevate  ülesannete ja testide abil (isiksusetestid, võimekustestid, erialaspetsiifilised testid ning keeletestid).
 • Teostame valitud kandidaatidele taustauuringu eelnevatest töökohtadest ja soovitajatelt.
 • Esitame Kliendile enim sobivate kandidaate CV-d ja faktid karjääri kohta (töösuhete lõppemise põhjused jms).  Anname hinnangu kandidaatide vastavusele ametiprofiilile (sh tööintervjuude, testide ja ülesannete ning taustauuringute tulemused).
 • Organiseerime lõppvooruintervjuud Kliendi ja sobivate kandidaatide vahel.
 • Informeerime kõiki kandideerijaid konkursi tulemustest.

 

2. Sihtotsing

 • Koostöös Kliendiga koostame vakantse ametikoha kirjelduse (ametiprofiili), mis sisaldab tööülesandeid, nõudeid kandidaadile ning töötingimusi.
  Sihtotsingu puhul on väga oluline välja tuua tegurid, mis muudavad ettevõtte potentsiaalsete kandidaatide jaoks atraktiivseks (näiteks ettevõtte majandusnäitajad ja jätkusuutlikkus, arenguperspektiiv, rahvusvaheline arenguvõimalus).
 • Kaardistame ettevõtted ja organisatsioonid, kus võiksid töötada sobiva tausta ja kogemusega kandidaadid. Kooskõlastame kaardistatud ettevõtete nimekirja Kliendiga.
 • Koostame potentsiaalsete kandidaatide kontaktidest infobaasi. Kontakte kogume kaardistatud ettevõtetest, M-Partneri andmebaasidest ning olemasolevate kontaktivõrgustike kaudu.
 • Kontakteerume potentsiaalselt sobivate kandidaatidega ja tutvustame neile vakantset ametikohta ning ettevõtet. Garanteerime konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.
 • Ametikohast huvitatud kandidaatidega viime läbi tööintervjuud selgitamaks välja nende motivatsiooni ning sobivust ettevõttesse. Vajadusel hindame kandidaate täiendavalt erinevate ülesannete ja testide abil (isiksusetestid, võimekustestid, erialaspetsiifilised testid ning keeletestid).
 • Esitame Kliendile enim sobivate kandidaatide CV-d ja faktid karjääri kohta (töösuhete lõppemise põhjused jms).  Anname hinnangu kandidaatide vastavusele ametiprofiilile (sh tööintervjuude, testide ja ülesannete ning taustauuringute tulemused).
 • Organiseerime Kliendi ja kõige sobivamate kandidaatide vahel teise vooru intervjuud, milles vajadusel ise osaleme.
 • Teostame Kliendile huvipakkuvatele kandidaatidele taustauuringu  eelnevatest töökohtadest ja soovitajatelt.
 • Informeerime kõiki kandideerijaid konkursi tulemustest.

 

3. Andmebaasiotsing

 • Koostöös Kliendiga koostame vakantse ametikoha kirjelduse (ametiprofiili), mis sisaldab tööülesandeid, nõudeid kandidaadile ning töötingimusi.
 • Otsime ametiprofiilile vastavaid kandidaate andmebaasidest, võtame potentsiaalselt sobivate kandidaatidega ühendust ja teeme kandideerimispakkumisi.
 • Kontakteerume potentsiaalselt sobivate kandidaatidega ja tutvustame neile vakantset ametikohta ning ettevõtet. Garanteerime konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.
 • Ametikohast huvitatud kandidaatidega viime läbi tööintervjuud, selgitamaks välja nende motivatsiooni ning sobivust ettevõttesse.
 • Täiendavalt hindame kandidaate erinevate ülesannete ja testide abil (isiksusetestid, võimekustestid, erialaspetsiifilised testid ning keeletestid).
 • Teostame valitud kandidaatidele taustauuringu eelnevatest töökohtadest ja soovitajatelt.
 • Esitame Kliendile enim sobivate kandidaate CV-d ja faktid karjääri kohta (töösuhete lõppemise põhjused jms).  Anname hinnangu kandidaatide vastavusele ametiprofiilile (sh tööintervjuude, testide ja ülesannete ning taustauuringute tulemused).
 • Organiseerime lõppvooruintervjuud Kliendi ja sobivate kandidaatide vahel.
 • Informeerime kõiki kandideerijaid konkursi tulemustest.

 

Täiendavate kandidaatide leidmiseks on võimalik avaldada ka varjatud (konfidentsiaalsed) töökuulutused tööportaalides.