Avoin kilpailu

M-Partner hoitaa koko avoimen kilpailun prosessin työpaikkailmoituksen sisällön laadinnasta ja graafisesta suunnittelusta aina palautteen antamiseen ehdokkaille. Työnantajan tehtäväksi jää vain tehdä valinta vahvimpien loppukierroksen ehdokkaiden joukosta.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

TYÖPAIKKAILMOITUKSEN LAADINTA

Laadimme työpaikkailmoitukset ja suunnittelemme ne graafisesti työpaikan profiilin ja työnantajan visuaalisen identiteetin mukaan. Julkaisemme työpaikkailmoitukset työnhakuportaaleissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa sovituissa mediakanavissa.

3

KARSINTA

Analysoimme ja arvioimme saapuneita työpaikkahakemuksia ja suoritamme tarvittaessa esihaastattelut.

4

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

5

ARVIOINTI ja SEULONTA

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

6

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

7

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme työnantajan ja ehdokkaiden tapaamiset ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

8

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

9

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.