Suorahaku

M-Partnerilla suorahaku on paljon enemmän kuin vain työnhakuportaalien tietokannoissa olevien ansioluettelojen lukemista. Se on perehtymistä työnantajan toimialaan ja työtehtävien hoitamiseen tarvittaviin taitoihin ja pätevyyksiin sekä siihen pohjautuvaa yritysten, organisaatioiden ja muiden mahdollisten lähteiden ja mahdollisten ehdokkaiden kartoittamista. Olemme työnantajien edustajia ja teemme siitä syystä kaikkemme esitelläksemme yritystä ja työpaikkaa ehdokkaille yhtä perusteellisesti kuin työnantajan henkilöstöpäällikkö tekisi.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

KARTOITUS

Kartoitamme yritykset ja muut organisaatiot, joihin liittyvät ihmiset muodostavat suorahaun mahdollisten ehdokkaiden kohderyhmän: esimerkiksi tietyn alan työkokemuksen hallitsevat, kyseiselle alalle valmistuneet tai tarvittavan ammattitodistuksen saaneet henkilöt.

3

EHDOKASLISTAN LAADINTA

Laadimme suorahaun perustana olevien mahdollisten ehdokkaiden listan (long-list).

4

EHDOKKAIDEN KONTAKTOINTI

Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen mahdolliseen ehdokkaaseen, esitlelemme hänelle työnantajan yritystä ja vapaata työpaikkaa ja kartoitamme hänen urasuunnitelmansa.

5

ESIHAASTATTELUT

Suoritamme kiinnostuneille ehdokkaille esihaastattelut todetaksemme heidän sopivuuden ammattiprofiiliin.

6

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

7

ARVIOINTI

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

8

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

9

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme pääehdokashaastattelut ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

10

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

11

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.