Tietokantahaku

Käytämme toiminnassamme M-Partnerin laajaa ehdokastietokantaa ja kontaktiverkostoa sekä kaikkien suurehkojen Viron työnhakuportaalien ehdokastietokantoja.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

TIETOKANTAHAKU

Suoritamme ammattiprofiilin ehdot täyttävien ehdokkaiden haun ansioluettelotietokannoista. Otamme yhteyttä mahdollisiin ehdokkaisiin, esittelemme heille työnantajan yritystä ja vapaata työpaikkaa ja toimitamme kutsut sen hakemiseen.

3

ESIHAASTATTELUT

Suoritamme esihaastattelut todetaksemme ehdokkaiden sopivuuden ammattiprofiiliin.

4

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

5

ARVIOINTI

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

6

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

7

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme työnantajan ja ehdokkaiden tapaamiset ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

8

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

9

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.