Andmebaasiotsing

Kasutame oma töös M-Partneri mahukat kandidaatide andmebaasi ja kontaktivõrgustikku ning kõigi Eesti suuremate tööportaalide kandidaatide andmebaase.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

ANDMEBAASIOTSING

Teostame ametiprofiilile vastavate kandidaatide otsingu CV-de andmebaasides. Võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust, tutvustame tööandja ettevõtet ja ametikohta ning edastame kutsed kandideerimiseks.

3

EELINTEVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, et tuvastada kandidaatide vastavus ametiprofiilile.

4

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

5

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

6

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

7

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

8

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

9

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kuludeta.