Avalik otsing

M-Partner viib läbi kogu avaliku konkursi protsessi alates töökuulutuse sisu koostamisest ja kujundamisest kuni kandidaatidele tagasiside andmiseni. Tööandja teha jääb lõplik valik kõige tugevamate lõppvooru kandidaatide hulgast.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

TÖÖKUULUTUSE KOOSTAMINE

Koostame ja kujundame töökuulutuse vastavalt ametikoha profiilile ning tööandja visuaalsele identiteedile. Avaldame töökuulutuse tööportaalides, veebikanalites, sotsiaalmeedias ning muudes kokkulepitud meediaväljaannetes.

3

EELVALIK

Analüüsime ja hindame laekunud kandideerimisavaldusi ning vajadusel viime läbi eelintervjuud.

4

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

5

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

6

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

7

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

8

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

9

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kuludeta.