Sobivate töötajate värbamine ja valik

Heade spetsialistide ja juhtide palkamine ettevõttesse pole kerge ülesanne. Sobiva tausta ja vajalike isikuomadustega töötaja leidmine nõuab aega ja oskuseid. Uurisime personalivärbamisfirma M-Partner juhtivalt värbamiskonsultandilt Annika Oidjärvelt, mida kujutab endast värbamisteenus ning kellel seda vaja läheb?

Kellele on töötajate värbamise ja valiku teenuse sisseostmine kasulik?

Oidjärv soovitab värbamisteenuse peale mõelda neil ettevõtetel, kelle ridades puudub personalitöötaja. Sellisel juhul jääb töötajate leidmise vastutusrikas ülesanne sageli firma tegevjuhi või üksuse juhi kanda. 

Juhtidel on aga tihti käed-jalad tööd täis. Personaliotsingufirma teenuseid kasutades saavad valdkonnajuhid oma aega säästa ja keskenduda ettevõtte põhitegevusele. Samuti ei pruugi igapäevaselt värbamisega mitte tegevatel inimestel olla alati motivatsiooni ega ka oskuseid värbamisprotsessi parimal moel läbi viia. 

Personaliotsingufirma saab Oidjärve sõnul appi tulla ka suurettevõtetesse, kus värbamisvajadus on väga suur ning oma meeskonnal pole piisavalt ressurssi, et täita korraga mitmeid või keerulisemaid ametikohti või teostada sihtotsingut.

Keerulises tööturuolukorras, kus head spetsialistid on tööga hõivatud, tuleb lisaks avaliku konkurssi läbiviimisele ka ise kandidaate otsida. Kust sellisel juhul alustada? Kuidas seda teha?

Töötajate värbamine M-Partneri personaliotsingufirmas

Tihti arvatakse ekslikult, et personali otsimine kujutab endast tööportaali kuulutuse lisamist ning ootamist. Tegelikult on töötajate valikuprotsess hoopis keerukam.

M-Partner teostab lisaks avalikule konkursile otsinguid ka kandidaatide andmebaasides, nii tööportaalides kui ka nende enda enam kui 13 000 kandidaadiga pidevalt täienevas andmebaasis. 

Samuti rakendatakse aega ja teadmisi nõudvat sihtotsingut. Sihtotsing tähendab Oidjärve sõnul seda, kui vajaminevat inimest otsitakse ta eriala järgi, erialaga lähedastest valdkondadest, erialaliitudest või isegi konkureerivatest organisatsioonidest. Ei ole harv juhus, kui personaliotsingufirmal tuleb sihtotsingu käigus läbi töötada 500 potentsiaalsest kandidaadist koosnev nimekiri. 

“On ka konkursse, kus soovitud taustaga võimalikke kandidaate on terves Eestis võib olla ainult paarkümmend. Soovitavalt tuleb nad kõik üles leida ning nendega kontakti võtta,” tutvustab Oidjärv oma eriala spetsiifikat.

M-Partneri töökohustuste hulka kuulub ka kandidaatide intervjueerimine ja hindamine ning vestlused nende soovitajatega. Lõpuks koostavad nad Su firmale põhjalikud raportid lõppvooru kandideerijate kohta, nii et saad rahulikult süveneda vaid nende kandidaatide materjalidesse, kes on töökohale kõige sobivamad. 

Mõned nipid edukaks koostööks personaliotsingufirmaga

Oletame, et oleme Sind veennud personaliotsingufirma teenuseid proovima. Kuidas kindlustada see, et koostöö sujuks tõrgeteta?

Tea, keda otsid

Värbamisfirmaga kohtudes on hea enne läbi mõelda, millist inimest sul vaja on. Kõige olulisemaks infoks nii värbajatele kui kandideerijale on potentsiaalse töötaja tulevased tööülesanded, tema haridus ja tööalane taust ning kandidaadi isikuomadused. Kui oskate neile küsimustele kiirelt vastata, on kogu värbamisprotsess palju kiirem ja efektiivsem. 

Ära jäta värbamist viimasele minutile

Mida rohkem Sul on aega planeerida, seda paremat valikut kandidaatidest saame Sulle pakkuda. Tihti arvatakse, et personaliotsingufirmadel on kandidaadid kohe varnast võtta, varnast võetud kandidaadid ei pruugi aga olla parimad variandid Su firmale. Selleks, et pakkuda parimat teenust, vajame aega, et firmat ja selle vajadusi tundma õppida. 

Kui vähegi võimalik, kontakteeru personaliotsingufirmaga juba siis, kui tööleasumise kuupäevani on veel mitu kuud aega. Nii jõuad sa ka kandidaatideni, kellel võib olla tuleb varasem töösuhe enne tööle asumist lõpetada, või kes ehk vajavad pisut mõtlemisaega. Need kandidaadid on aga enamasti tööturul nõutud ja seda heal põhjusel. 

Jättes asja viimasele minutile, on keerulisem leida spetsialiste, kes töötavad teistes firmades, kuna otsustamisaeg on väga lühike. Nii on valik väiksem ning mõnikord tuleb siis leppida parima kandidaadi asemel keskpärasega. 

Alati pole aga võimalik kõike ette näha ning loomulikult on M-Partner valmis aitama lahendust leida ka siis, kui töökoht vabaneb ootamatult.

Hinda värbamisel koostööd

Paljud edukad ettevõtmised sünnivad läbi koostöö. Ka värbamisfirma jaoks on sisukas koostöö kliendiga võtmesõnaks. Kui jätate personaliotsingufirma omapäi, tuleb värbamisspetsialist tagasi küll tingimustele vastavate ja heade kandidaatidega, kuid võib-olla mitte päris täpselt nendega, keda soovite. Seega ole avatud ning võta kuulda professionaalide nõu. 

Kasuta ära võimalust arutada asja värbajatega, kes oskavad hinnata olukorda tööturul ja teavad kuhu sinu ettevõte seal positsioneerub. Vahel seisamegi probleemi ees, et ettevõte pole tööturul ihaldatud töökoht. Kriitika on valus, kuid tea, et murekohtade märkamine on esimene samm lahenduse leidmise suunas. 

M-Partneri värbajad ja konsultandid saavad anda Sulle väärt nõu, kuidas muuta Su firma tööotsijatele ihaldusväärsemaks. Võib ka juhtuda, et võtad personalifirmaga ühendust konkreetse töötaja leidmiseks, konsultantide nõu kuulda võttes aga on võimalik, et tulevikus koputavad tugevad kandidaadid juba ise su uksele.