Meie eesmärk on lihtsustada oma teadmiste, oskuste ja kogemustega meie klientide tööd, leida klientidele sobivaimad töötajad ning viia professionaalne töötaja kokku eduka ettevõttega.

TEENUSED

M-Partneri abiga värbad oma meeskonda sobiva professionaalse spetsialisti või juhi ning säästad enda ressursse ettevõtte põhitegevuse tarbeks. Pikaajaline ja laiaulatuslik kogemustepagas võimaldab meil otsinguprotsesse hästi lahti mõtestada, soovitusi anda ja õiged inimesed üles leida.

Keskendume spetsialisti- ja juhitasandi värbamistele järgnevates valdkondades:

 • müük, ost ja kliendihaldus;
 • projekteerimine ja ehitus;
 • transport ja logistika;
 • finants ja raamatupidamine;
 • tootmine ja tehnika;
 • turundus ja reklaam;
 • telekommunikatsioon ja elektroonika;
 • haldus ja administreerimine.

Maailm ja tööjõuturg muutuvad pidevalt. Iga järgmine värbamine on eelmisest erinev. Seepärast oleme värbamismeetodite kombineerimisel paindlikud ning kasutame oma oskustest just seda osa, mis antud otsingu jaoks praktilist kasu toob.

 • Sihtotsing
 • Andmebaasiotsing
 • Avalik otsing

Sihtotsing

M-Partneri jaoks on sihtotsing midagi enamat kui tööportaalide andmebaasides CV-de lugemine. See on süvenemine tööandja tegevusvaldkonda, tööülesannete täitmiseks vajalikesse oskustesse ja kvalifikatsiooni ning sellest lähtuv ettevõtete, organisatsioonide ja muude võimalike allikate ning potentsiaalsete kandidaatide kaardistamine. Oleme tööandjate saadikud ja seetõttu anname oma parima, et tutvustada ettevõtet ning ametikohta kandidaatidele sama põhjalikult kui tööandja personalijuht seda teeks.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

KAARDISTAMINE

Kaardistame ettevõtted ja muud organisatsioonid, millega seotud inimesed moodustavad sihtotsingu potentsiaalsete kandidaatide sihtgrupi. Näiteks teatud tegevusvaldkonnas kogemust omavad, konkreetse erialase haridusega või vajalikku kutsetunnistust omavad inimesed.

3

KANDIDAATIDE NIMEKIRJA KOOSTAMINE

Koostame sihtotsingu aluseks olevate potentsiaalsete kandidaatide nimekirja (long-list).

4

OTSEPAKKUMINE

Võtame iga potentsiaalse kandidaadiga personaalselt ühendust, et tutvustada tööandja ettevõtet ja vakantset ametipositsiooni ning tuvastada avatus kandideerimiseks.

5

EELINTERVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, et tuvastada kandidaatide vastavus ametiprofiilile.

6

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

7

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

8

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

9

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

10

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

11

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kliendipoolsete kuludeta.

ANDMEBAASIOTSING

Kasutame oma töös M-Partneri mahukat kandidaatide andmebaasi ja kontaktivõrgustikku ning kõigi Eesti suuremate tööportaalide kandidaatide andmebaase.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

ANDMEBAASIOTSING

Teostame ametiprofiilile vastavate kandidaatide otsingu CV-de andmebaasides. Võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust, tutvustame tööandja ettevõtet ja ametikohta ning edastame kutsed kandideerimiseks.

3

EELINTEVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, et tuvastada kandidaatide vastavus ametiprofiilile.

4

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

5

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

6

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

7

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

8

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

9

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kuludeta.

AVALIK OTSING

M-Partner viib läbi kogu avaliku konkursi protsessi alates töökuulutuse sisu koostamisest ja kujundamisest kuni kandidaatidele tagasiside andmiseni. Tööandja teha jääb lõplik valik kõige tugevamate lõppvooru kandidaatide hulgast.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

TÖÖKUULUTUSE KOOSTAMINE

Koostame ja kujundame töökuulutuse vastavalt ametikoha profiilile ning tööandja visuaalsele identiteedile. Avaldame töökuulutuse tööportaalides, veebikanalites, sotsiaalmeedias ning muudes kokkulepitud meediaväljaannetes.

3

EELVALIK

Analüüsime ja hindame laekunud kandideerimisavaldusi ning vajadusel viime läbi eelintervjuud.

4

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

5

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

6

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

7

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

8

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

9

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kuludeta.