Personali sihtotsing

Otsid ettevõttesse kogenud juhti või head spetsialisti ning hoolimata senistest pingutustest pole Sul õnnestunud õiget inimest leida?

See on tavapärane mure, sest pädevad professionaalid on tavaliselt juba tööga hõivatud ja ei jälgi tööpakkumisi.

Sulle tuleb appi meie sihtotsingu teenus (headhunting), kus kaardistame potentsiaalsed kogemustega kandidaadid ja suuname neile värbamisfookuse.

Siinsamas lehel näed kogu sihtotsingu protsessi samm-sammulist kirjeldust, kuid räägime mõned olulisemad detailid lisaks lahti.

Sihtotsing – nüansid, mida teada

Ole valmis meiega tihedalt koostööd tegema ja seda eriti protsessi esimeses faasis, kus õpime Sinu ettevõtet ja valdkonna eripära tundma. Muuhulgas teeme endale selgeks milliseid ärieesmärke peab uus inimene aitama ellu viia ja missugune ta isiksusena olla võiks. Mida ausam ja kaasamõtlevam oled, seda efektiivsemalt saame õiget inimest otsida ja Su ettevõtet edasistes etappides esindada. Meie eesmärgiks on alati ettevõtet ning ametikohta kandidaatidele tutvustada sama põhjalikult kui Sa ise seda teeksid.

Oluline on teada, et sihtotsingu protsessi läbiviimine vajab piisavalt aega, sest algab valdkonna kaardistamisega, millele järgneb personaalne kontakt iga potentsiaalse kandidaadiga. Protsessi keskmine kestvus on 6-8 nädalat, kuid väga spetsiifiliste kogemuste vajaduse või töötajaterohkes valdkonnas võib kesta ka kauem.

Mismoodi me kandidaatidega tegeleme?

Meie ülesanne on olla objektiivseks vahendajaks Sinu ja kandidaatide vahel. On oluline, et asjakohane info liiguks mõlemas suunas ja kõik osapooled tunneksid end väärtustatuna.

Olulist rolli mängib siin meie pikaajaline inimestega töötamise kogemus, mis on andnud meile oskused suhelda erinevate isiksusetüüpidega, tuvastada kandidaatide avatuse uutele tööalastele võimalustele ning leida neid motiveerivad aspektid. Kuigi sihtotsingu kandidaadid ei ole tööpakkumisele ise kandideerinud, peab vestluste raames siiski esile tulema inimese keskmisest suurem huvi kõnealuse pakkumise osas ning valmidus sobivusel koos edasi liikuda.

Personali sihtotsing põhineb tugevalt vastastikusel usaldusel ja professionaalsusel. Olles Sinu ettevõtte saadikud, on meile oluline pingutada parima tulemuse nimel. Seetõttu anname oma tööle garantii, mille perioodi jooksul otsime vajadusel töötaja asemele uue ilma Sinupoolse lisakuluta.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

KAARDISTAMINE

Kaardistame ettevõtted ja muud organisatsioonid, millega seotud inimesed moodustavad sihtotsingu potentsiaalsete kandidaatide sihtgrupi. Näiteks teatud tegevusvaldkonnas kogemust omavad, konkreetse erialase haridusega või vajalikku kutsetunnistust omavad inimesed.

3

KANDIDAATIDE NIMEKIRJA KOOSTAMINE

Koostame sihtotsingu aluseks olevate potentsiaalsete kandidaatide nimekirja (long-list).

4

OTSEPAKKUMINE

Võtame iga potentsiaalse kandidaadiga personaalselt ühendust, et tutvustada tööandja ettevõtet ja vakantset ametipositsiooni ning tuvastada avatus kandideerimiseks.

5

EELINTERVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, et tuvastada kandidaatide vastavus ametiprofiilile.

6

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

7

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

8

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

9

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

10

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

11

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kliendipoolsete kuludeta.