Sihtotsing

M-Partneri jaoks on sihtotsing midagi enamat kui tööportaalide andmebaasides CV-de lugemine. See on süvenemine tööandja tegevusvaldkonda, tööülesannete täitmiseks vajalikesse oskustesse ja kvalifikatsiooni ning sellest lähtuv ettevõtete, organisatsioonide ja muude võimalike allikate ning potentsiaalsete kandidaatide kaardistamine. Oleme tööandjate saadikud ja seetõttu anname oma parima, et tutvustada ettevõtet ning ametikohta kandidaatidele sama põhjalikult kui tööandja personalijuht seda teeks.

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Kohtume tööandja esindajatega, et tutvuda ettevõttega, kaardistada värbamisvajadus ja otsitava ametikoha ülesanded ning tööks vajalikud kogemuslikud, hariduslikud ja isiksuslikud eeldused. Koostame ametiprofiili.

2

KAARDISTAMINE

Kaardistame ettevõtted ja muud organisatsioonid, millega seotud inimesed moodustavad sihtotsingu potentsiaalsete kandidaatide sihtgrupi. Näiteks teatud tegevusvaldkonnas kogemust omavad, konkreetse erialase haridusega või vajalikku kutsetunnistust omavad inimesed.

3

KANDIDAATIDE NIMEKIRJA KOOSTAMINE

Koostame sihtotsingu aluseks olevate potentsiaalsete kandidaatide nimekirja (long-list).

4

OTSEPAKKUMINE

Võtame iga potentsiaalse kandidaadiga personaalselt ühendust, et tutvustada tööandja ettevõtet ja vakantset ametipositsiooni ning tuvastada avatus kandideerimiseks.

5

EELINTERVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, et tuvastada kandidaatide vastavus ametiprofiilile.

6

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi personaalse poolstruktureeritud intervjuu tema sobivuse hindamiseks ametikohale.

7

HINDAMINE

Hindame kandidaate praktiliste ametikohaspetsiifiliste ülesannete ja testidega.

8

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teostame taustauuringu muudest avalikest allikatest ja registritest.

9

LÕPPVOOR

Esitame tööandjale põhjalikud raportid lõppvooru kandidaatide kohta. Organiseerime tööandja ja kandidaatide kohtumised, osaledes soovi korral välise osapoolena.

10

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

11

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestvusega 4–12 kuud. Juhul kui töötaja ei osutu sobivaks või lahkub ametikohalt, teostame värbamisprotsessi uue töötaja leidmiseks ilma täiendavate kliendipoolsete kuludeta.