KOGENUD

Meil on selja taga 20 aastat personaliotsingu ja -valiku kogemust. See pagas võimaldab meil värbamisülesandeid hästi lahti mõtestada, soovitusi anda ja õigeid inimesi ära tunda.

PÜHENDUNUD

Iga värbamine on oluline. Me suhtume kõikidesse väljakutsetesse ühtmoodi tõsiselt ja teeme seda rõõmuga, sest me hoolime oma klientidest.

PÕHJALIK

Põhjalikkus on meie värbamisteenusesse sisse kirjutatud juba esimesest kontaktist alates, sest meil on suur privileeg tegeleda tööga, mis meile meeldib.

Meie tugevused

  • Personaliotsingufirma pikaajalisel kogemusel tuginevad värbamisoskused
  • Kogemus enam kui 1000 spetsialisti ja juhi edukal värbamisel
  • Tulemuslikult teostatud värbamisprojektide maht on üle 90%
  • Enam kui 25 000 kandidaadiga pidevalt täienev andmebaas ja võrgustik
  • Laialdane värbamis- ja nõustamiskogemus erinevates tegevusvaldkondades
  • Spetsialiseerunud ja kogenud meeskond

Meie töötajad

Personaliotsingufirma M-Partner ajalugu

M-Partner HR loodi 2002. aastal. Ettevõtte eellugu ulatub 1990. aastatesse ja Mainor Grupi koosseisus värbamisprotsesse läbi viinud Mainor Partnerisse. Alates sellest ajast oleme aktiivselt kaasas käinud tööjõuturu muutustega. 2000. aastatel toetasime oma 6-liikmelise meeskonnaga paljude Eesti ettevõtete kasvu müügi-, inseneeria- ja finantsvaldkonna ametikohtade täitmisel ning aitasime samuti kaasa mitmete välisettevõtete värbamisprotsessidele. Tööturuolukorrast tulenevalt oli värbamisprotsesside fookus tol ajaperioodil tugevalt avalikel konkurssidel ning kandidaatide hindamisel ja valikul. Värbamismeetodid ja tööriistadki olid siis ajakohaselt paberipõhised.

Alates 2012. aastast on M-Partner HR keskendunud oma tegevuses peamiselt spetsialisti- ja juhitasandi ametikohtade värbamisele Eestis. Tulenevalt rohkest kogemusest oleme professionaalid toetama nii väike- kui suurettevõtteid müügi, kliendihalduse ja turunduse, projekteerimise ja ehituse, finantsi, tootmise ja tehnika valdkonna värbamistes. Seoses Eesti tööjõuturu väljakutsetega on aasta-aastalt kasvanud sihtotsingu meetodi rakendamise vajadus, mida täna kasutame juba enam kui 3/4 personaliotsingu projektide puhul. Aastas viime läbi üle saja eduka värbamisprotsessi.

Kuna värbamismaailm on pidevas ja kiires muutumises, oleme ka meie personaliotsingufirmana paindlikud ja kiiresti kohanevad. See tähendab nii kaasaegseid tööriistu kui ka kasvanud ja spetsialiseerunud värbamismeeskonda, mis tagab meie tööprotsessi põhjalikkuse, kvaliteedi ja efektiivsuse.