Tietämyksemme, osaamisemme ja kokemuksemme avulla pyrimme helpottamaan asiakkaidemme toimintaa, löytämään heille sopivimmat työntekijät ja saattamaan yhteen ammattilaiset ja menestyvät yritykset.

PALVELUT

M-Partnerin avulla rekrytoit tiimiisi sopivan ammattitaitoisen asiantuntijan tai johtajan ja säästät resurssejasi yrityksen varsinaista toimintaa varten. Pitkäaikainen ja laaja kokemus antaa meille mahdollisuuden tulkita hyvin hakuprosesseja, antaa suosituksia ja löytää oikeat ihmiset.

Keskitymme asiantuntija- ja johtajatason rekrytointeihin seuraavilla aloilla:

 • myynti, osto ja asiakashallinta;
 • suunnittelu ja rakennusala;
 • kuljetus ja logistiikka;
 • rahoitusala ja kirjanpito;
 • tuotanto ja tekniikka;
 • markkinointi ja mainonta;
 • televiestintä ja elektroniikka;
 • johtaiminen ja hallinto.
Maailma ja työvoimamarkkinat muuttuvat jatkuvasti. Jokainen rekrytointi poikkeaa edellisestä. Siksi olemme joustavia rekrytointimenetelmien yhdistelyssä ja käytämme aina juuri sellaista osaamista, josta on hyötyä kyseisessä haussa.
 • Kohdennettu haku
 • Tietokantahaku
 • Avoin kilpailu

Suorahaku

M-Partnerilla suorahaku on paljon enemmän kuin vain työnhakuportaalien tietokannoissa olevien ansioluettelojen lukemista. Se on perehtymistä työnantajan toimialaan ja työtehtävien hoitamiseen tarvittaviin taitoihin ja pätevyyksiin sekä siihen pohjautuvaa yritysten, organisaatioiden ja muiden mahdollisten lähteiden ja mahdollisten ehdokkaiden kartoittamista. Olemme työnantajien edustajia ja teemme siitä syystä kaikkemme esitelläksemme yritystä ja työpaikkaa ehdokkaille yhtä perusteellisesti kuin työnantajan henkilöstöpäällikkö tekisi.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

KARTOITUS

Kartoitamme yritykset ja muut organisaatiot, joihin liittyvät ihmiset muodostavat suorahaun mahdollisten ehdokkaiden kohderyhmän: esimerkiksi tietyn alan työkokemuksen hallitsevat, kyseiselle alalle valmistuneet tai tarvittavan ammattitodistuksen saaneet henkilöt.

3

EHDOKASLISTAN LAADINTA

Laadimme suorahaun perustana olevien mahdollisten ehdokkaiden listan (long-list).

4

EHDOKKAIDEN KONTAKTOINTI

Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen mahdolliseen ehdokkaaseen, esitlelemme hänelle työnantajan yritystä ja vapaata työpaikkaa ja kartoitamme hänen urasuunnitelmansa.

5

ESIHAASTATTELUT

Suoritamme kiinnostuneille ehdokkaille esihaastattelut todetaksemme heidän sopivuuden ammattiprofiiliin.

6

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

7

ARVIOINTI

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

8

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

9

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme pääehdokashaastattelut ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

10

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

11

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.

Tietokantahaku

Käytämme toiminnassamme M-Partnerin laajaa ehdokastietokantaa ja kontaktiverkostoa sekä kaikkien suurehkojen Viron työnhakuportaalien ehdokastietokantoja.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

TIETOKANTAHAKU

Suoritamme ammattiprofiilin ehdot täyttävien ehdokkaiden haun ansioluettelotietokannoista. Otamme yhteyttä mahdollisiin ehdokkaisiin, esittelemme heille työnantajan yritystä ja vapaata työpaikkaa ja toimitamme kutsut sen hakemiseen.

3

ESIHAASTATTELUT

Suoritamme esihaastattelut todetaksemme ehdokkaiden sopivuuden ammattiprofiiliin.

4

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

5

ARVIOINTI

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

6

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

7

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme työnantajan ja ehdokkaiden tapaamiset ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

8

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

9

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.

AVOIN KILPAILU

M-Partner hoitaa koko avoimen kilpailun prosessin työpaikkailmoituksen sisällön laadinnasta ja graafisesta suunnittelusta aina palautteen antamiseen ehdokkaille. Työnantajan tehtäväksi jää vain tehdä valinta vahvimpien loppukierroksen ehdokkaiden joukosta.

1

AMMATTIPROFIILIN LAADINTA

Tapaamme työnantajan edustajia tutustuaksemme yritykseen ja kartoittaaksemme rekrytointitarpeen ja tehtävänkuvauksen sekä tarvittavat työkokemukseen, koulutukseen ja persoonallisuuteen liittyvät edellytykset. Laadimme ammattiprofiilin.

2

TYÖPAIKKAILMOITUKSEN LAADINTA

Laadimme työpaikkailmoitukset ja suunnittelemme ne graafisesti työpaikan profiilin ja työnantajan visuaalisen identiteetin mukaan. Julkaisemme työpaikkailmoitukset työnhakuportaaleissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa sovituissa mediakanavissa.

3

KARSINTA

Analysoimme ja arvioimme saapuneita työpaikkahakemuksia ja suoritamme tarvittaessa esihaastattelut.

4

HAASTATTELUT

Suoritamme kunkin ehdokkaan kanssa henkilökohtaisen puolistrukturoidun haastattelun arvioidaksemme hänen sopivuutensa tehtävään.

5

ARVIOINTI ja SEULONTA

Arvioimme ehdokkaita käytännön työpaikkakohtaisten tehtävien ja testien avulla.

6

TAUSTATUTKIMUKSET

Keskustelemme ehdokkaiden ammatillisten suosittelijoiden kanssa ja suoritamme taustatutkimuksen muiden julkisten tietolähteiden ja rekistereiden avulla.

7

LOPPUKIERROS

Toimitamme työnantajalle perusteelliset raportit loppukierroksen ehdokkaista. Järjestämme työnantajan ja ehdokkaiden tapaamiset ja haluttaessa osallistumme niihin ulkoisena asianosaisena.

8

PALAUTE

Tiedotamme kaikille ehdokkaille kilpailun tuloksista.

9

TAKUU

Työpaikkakohtaisesti myönnämme rekrytointiprosessille 4–12 kuukauden takuun. Jos työntekijä ei osoittaudu sopivaksi tai eroaa tehtävästä, suoritamme maksutta rekrytointiprosessin uuden työntekijän löytämiseksi.