Täisotsing

Sul on vaja juhti või spetsialisti ja sa soovid, et keegi sulle 2–3 sobivat kandidaati leiaks, kelle hulgast sa ise parima välja valid?

Meie oleme sulle selles hea meelega abiks. Usalda värbamisprotsess meie kätte, nii saad tegeleda muu tähtsaga, mis parasjagu su tähelepanu nõuab.

Pühendume sulle väärt töötaja leidmisele. Kasutades erinevaid andmebaase, kutseregistreid ja aastatega kogunenud detektiivioskusi jõuame ka selliste inimesteni, kellel on praegu töö olemas, kuid kes on huvitatud uutest väljakutsetest.

Kui me mõnikord harva näeme, et mõnele spetsiifilisele ametikohale Eestist sobivat inimest tõenäoliselt ei leia, siis ütleme seda ausalt kohe alguses, tasuta konsultatsiooni käigus.

Koos sihtotsingu tegemisega koostame huvi äratava töökuulutuse ja korraldame avaliku konkursi, et meieni jõuaksid ka inimesed, keda mingil põhjusel andmebaasides ei ole.

Valime mitme vooru ja tegevuse tulemusena (täpsema info selle kohta leiad kõrvalveerust) välja 2–3 tugevamat kandidaati, kelle kohta koostame põhjalikud raportid. Sul jääb üle nendega silmast silma vestelda ja uus kolleeg välja valida.

Koos kandidaatidega anname sulle garantii, et nende hulgas on tubli töötaja, kes jääb teie ettevõttesse kauemaks kui mõni kuu. Olenevalt ametikohast kehtib garantii 4–12 kuud.

Põhjalik ettevalmistus on hea inimese leidmise võti

Värbamise edukus sõltub heast ettevalmistusest. Et oskaksime need kõige õigemad kandidaadid üles leida, ole valmis meiega eriti alguses tihedat koostööd tegema.

Kui mõistame ametikohale ja uuele töötajale seatud ootusi ning ettevõtte ja äri olemust, oskame oma otsingusihikut täpsemini seada.

Samuti on meil seda infot vaja kandidaatidega suhtlemisel. Oleme ju selles protsessis teie ettevõtte esindajad ja soovime kõigile kandidaatide küsimustele vastused anda.

Kui kaua täisotsing aega võtab?

Olenevalt ametikohast võtab lõppvooru jõudvate kandidaatide leidmine ja välja valimine aega 4–7 nädalat.

Selle, millisesse ajavahemikku otsing täpselt jääb, lepime kokku lepingu sõlmimisel, kui meil on kõik detailid teada.

Anna meile oma soovist teada!
Meie oleme valmis sulle uue töötaja leidma!

1

AMETIPROFIILI KOOSTAMINE

Alustame põhjalikust vestlusest sinuga, et välja selgitada ametikoha profiil ja ootused kandidaadile.

2

TÖÖKUULUTUSE KOOSTAMINE

Koostame ja kujundame töökuulutuse ning avaldame selle vastavalt meie kokkuleppele kas ainult tööportaalides või ka paberlehtedes.

3

KAARDISTAMINE

Kaardistame ettevõtted ja organisatsioonid, millega seotud inimesed moodustavad meid huvitava sihtgrupi. Nendeks võivad olla näiteks inimesed, kes on selles valdkonnas töötanud, kellel on erialane haridus või sobiv kutsetunnistus.

4

KANDIDAATIDE NIMEKIRJA KOOSTAMINE

Paneme kokku nimekirja inimestest, kes avaliku konkursi kaudu meieni ei jõudnud, kuid kes sobivad ametikoha profiiliga (long-list). Enne kandidaatidega kontakteerumist kooskõlastame nimekirja sinuga.

5

OTSEPAKKUMINE

Võtame nimekirjas olevate inimestega ühendust, et välja selgitada, kas nad on kandideerimisest huvitatud.

6

EELINTERVJUUD

Viime läbi eelintervjuud, mille käigus selgub, kas inimene vastab profiilile või mitte.

7

INTERVJUUD

Viime iga kandidaadiga läbi põhjalikuma intervjuu.

8

HINDAMINE

Hindame kandidaate sinult saadud praktiliste ülesannete ja/või testide abil.

9

TAUSTAUURINGUD

Vestleme kandidaatide tööalaste soovitajatega ning teeme avalike allikate ja registrite abil taustauuringu.

10

LÕPPVOOR

Esitame sulle põhjalikud raportid lõppvooru jõudnud 2–3 kandidaadi kohta. Korraldame teile kohtumised, kus osaleme sinu soovi korral ka ise.

11

TAGASISIDE

Informeerime kõiki kandidaate konkursi tulemustest.

12

GARANTII

Olenevalt ametikohast anname värbamisprotsessile garantii kestusega 4–12 kuud. Kui töötaja ei osutu sel perioodil sobivaks või lahkub omal soovil, teeme omal kulul läbi uue värbamisprotsessi.

Võta meiega ühendust

Kui sa meie lehelt sobivat personaliotsingu teenust ei leia, võta meiega ühendust ja anna sellest julgelt teada. Meil on kogemusi väga erinevate värbamistega, kindlasti leiame sulle sobiva lahenduse.